LUKU-VELHO

YLÄ-SAVON LUKUDIPLOMI

TERVETULOA YLÄ-SAVON LUKUDIPLOMI -SIVUILLE 

Tämä on Luku-Velho, Ylä-Savon kirjastojen lukudiplomin maskotti. Luku-Velhon on suunnitellut ja valmistanut Leena-Kaisa Karilahti.

Lukudiplomi on käytössä Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastoissa sekä LapinlahdenSonkajärvenVieremänPielaveden ja Keiteleen kunnankirjastoissa sekä Varpaisjärven  lähikirjastossa.

Diplomin tarkoituksena on innostaa koululaisia lukemaan ja tutustuttaa heidät omalle ikätasolleen sopivaan kirjallisuuteen sekä kirjallisuuden eri muotoihin. Suorittamalla diplomin oppilaat myös oppivat analysoimaan ja antamaan palautetta lukemastaan ja lukukokemuksistaan

Jokaiselta kouluvuodelta voi saada lukudiplomin, sillä kaikille luokkatasoille on oma kirjalistansa, josta luettavat kirjat valitaan. Listalla kirjat on jaettu kuuteen ryhmään, joista jokaisesta luetaan yksi kirja. Kirjan luettuaan oppilas antaa siitä palautteen opettajalle. Palautteen tekotapa on vapaa - se voi olla suullinen selvitys kirjan sisällöstä, lyhyt kirja-arviointi, kirjaan liittyvä kuvataiteellinen teos tai vaikkapa ryhmätyönä tehty näytelmä. Tarkempia ohjeita palautteesta oppilaiden ohjeissa.

Isokuva.jpg
Tähtisade.jpg